You are here:

Major online monitoring

MAJORmonitoring systém

Vyššia transparentnosť a produktivita

Garantuje stály dohľad nad dochádzkou a pracovnou aktivitou osôb/ našich zamestnancov, prináša firme široké spektrum výhod a zabezpečuje efektívne riadenie činnosti našich zamestnancov. Vďaka našej monitorovacej online službe, dokážeme časovo neobmedzene sledovať dochádzku a účinnosť vykonávanej pochôdzkovej činnosti našich zamestnancov v reálnom čase, čo nám umožňuje promtne identifikovať prípadné nedostatky a nezhody, optimalizovať riadiace procesy na jednotlivých prevádzkach našich zákazníkov. Používaním systému, nielenže zvyšujeme produktivitu práce, ale taktiež získavame informácie, ktoré nám aktívne pomáhajú pri kontrole plnenia zavedených jednotlivých prevádzkových činností a procesov, či hodnotení výkonu jednotlivcov.

MAJORmonitoring systém – napomáha pri odhaľovaní nežiadúceho nedodržiavania pracovnej doby (oneskorené nástupy do práce a skoršie odchody z práce) našich zamestnancov a zisťovania nedostatkom profesionality zo strany zamestnancov našej spoločnosti, počas výkonu pracovných zmien, ako dodávateľa.

Prívesok a aplikácia v online monitorovacom systéme

Kľúčové výhody

Systém umožňuje sledovať, evidovať a spätne dokladovať prevádzkovateľovi strážnej služby (aj iných služieb) dochádzku a evidenciu aktivity členov SBS v reálnom čase a priestore. Reporty sú dostupné v závislosti na oprávneniach prevádzkovateľa po prihlásení do CLOUD – Webovej aplikácie.

Princíp činnosti

Informačný systém sa skladá z dvoch častí:

  1. Mobilnej aplikácie MAJORmonitoring, ktorá vykonáva zber údajov z NFC tagov umiestnených na konkrétnom objekte a jednotlivých osobách/ zamestnancoch;
  2. CLOUD – Webovej aplikácie, ktorá slúži na správu NFC tagov, dohľad vykonávania aktivity, reportovanie a archivovanie dát.

MAJORmonitoring systém, prináša spoločnosti nielen úsporu času a nákladov za manuálne spracovanie dochádzky, ale aj ochranu pred potenciálnymi časovými stratami, spôsobenými nesprávnym prístupom zamestnancov, počas výkonu pracovných zmien. Investícia do tejto služby sa tak stáva kľúčovou pre dlhodobé fungovanie a úspech podnikateľských aktivít, v rámci poskytovania služieb.

TRANSPARENTNOSŤ – CESTA K LEPŠÍM PRACOVNÝM VÝSLEDKOM

Keďže naši zamestnanci si sú vedomí toho, že ich práca je online monitorovaná, prebieha pravidelný dohľad nad ich dochádzkou a realizovanou činnosťou počas pracovnej zmeny, systém zvyšuje výkonnosť zamestnancov, počas priebehu pracovných zmien. Používaním systému MAJORmonitoring, sa zvyšuje motivácia a zodpovednosť zamestnancov za plnenie stanovených úloh a povinností, čo vedie k dosahovaniu omnoho lepších pracovných výsledkov, v oblasti plnenia povinností a v neposlednej miere, vedie aj k zvýšenej spokojnosti, s kvalitou a rozsahom poskytovaných služieb zo strany našich zákazníkov.

Čo prinášajú naše služby klientom?

Nižšie riziko krádeží a neoprávneného vstupu do objektu alebo priestoru. Prinášajú aj vyššiu bezpečnosť vo vnútri a okolo objektu, čo prinesie vašim zamestnancom a návštevníkom väčší pocit istoty.

Naša bezpečnostná služba je schopná rýchlo reagovať na havárie, incidenty alebo nežiaduce situácie. Za každých okolností a v každej situácii sa postaráme aby došlo k najnižšiemu poškodeniu majetku alebo ohrození ľudských životov. Kontrola vstupu a výstupu z a do objektov s detailným monitoringom vám zaručia minimum krádeží.

Najväčšia výhoda bezpečnostných služieb MAJOR je prevencia

Vďaka prevencii budeme predchádzať neplánovaným udalostiam a konfliktom, ktoré môžu ohroziť nielen majetok a bezpečnosť osôb, ale predovšetkým váš biznis.

Schéme monitorovacieho systému

PREČO BEZPEČNOSTNÉ SLUŽBY M.A.J.O.R. Agency, s.r.o.

Na trhu od roku 1994

Nehráme sa na profesionálov, sme profesionáli. Máme takmer 30 ročné poznatky a skúsenosti z rôznych prípadov a situácií v oblasti súkromnej bezpečnosti. Tam, kde konkurencia predvída, my sa spoliehame na naše skúsenosti a odbornosť. To je naša istota.

Spoľahlivosť

Nerobíme kompromisy a keď sa opýtate našich súčasných klientov, potvrdia Vám, že pri ochrane majetku a bezpečnostných službách zabezpečujeme služby spoľahlivo, na vysokej profesionálnej úrovni, v požadovanej a najmä dlhodobo udržateľnej kvalite.

Vždy ideme s dobou

Aj vďaka tomu, že držíme krok s najmodernejšími technológiami a zavedenými pracovnými postupmi, sme jedna z najstabilnejších spoločností (v stabilite personálu a kontraktov) v oblasti súkromnej bezpečnosti na Slovensku.

Na mieru vášmu biznisu

Individuálne potreby a požiadavky našich doterajších klientov, nás naučili porozumieť Vašim konkrétnym cieľom, požiadavkám a očakávaniam, s pokorou a maximálnym rešpektom.

Legislatíva a štandardy

Naši klienti dôverne poznajú spoločnosť M.A.J.O.R. Agency, s.r.o., ako spoločnosť s vysokou mierou rešpektovania, dodržiavania a uplatňovania platných zákonných noriem a legislatívy. Disponujeme potrebnými licenciami a certifikátmi. Kvalita nami poskytovaných služieb vyhovuje medzinárodným normám kvality. V dodržiavaní, rešpektovaní a uplatňovaní zákonných noriem sme lídrom v bezpečnostných službách v Slovenskej republike.

Etika, diskrétnosť

Najvyššie štandardy etiky a integrity sú pre nás samozrejmé. Plníme si svoje záväzky, zachovávame dôvernosť, aby sme boli Vašou oporou a spoľahlivým partnerom v každej situácii.

Povedali o nás

Poďme sa porozprávať o prínosoch MAJORmonitorig pre vašu firmu

Kontaktujte nás už dnes, radi s vami preberieme podrobnosti a pripravíme nezáväznú cenovú ponuku.