You are here:

Kontakty

M.A.J.O.R. Agency, s.r.o.

IČO: 31620647 / DIČ: 2020455712 / IČ DPH: SK2020455712

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a. s. SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK83 0900 0000 0050 3102 9706.
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č.2389/S

Kontakty

Peter Lupták

konateľ, interný auditor kvality, obchodný riaditeľ

Ing. Iveta Veľká

konateľ spoločnosti, finančná riaditeľka

Bc. Ľubica Koreňová

manažér mzdového a personálneho oddelenia

Viliam Vančo

manažér pre správu a prevádzku objektov, stredné Slovensko

Vladimír Bertha

manažér pre správu a prevádzku objektov, západné Slovensko

Ľubomír Ivan

manažér pre správu a prevádzku objektov, východné Slovensko

Kariéra

Kontakt pre záujemcov o prácu v M.A.J.O.R. Agency, s.r.o.

Oznámenia protispoločenskej činnosti

Spoločnosť M.A.J.O.R. Agency, s.r.o., ako zamestnávateľ v zmysle § 10, ods. 1 zákona č. 54/2019 Z. z. určil zodpovednú osobu, ktorá plní úlohy zamestnávateľa v oblasti oznamovania protispoločenskej činnosti. Zodpovedná osoba je dostupná na adrese:

Napíšte nám