Kontakt

Máme ústredie v Banskej Bystrici, pobočky v Bratislave a v Prešove.

Zvolenská cesta 25
974 05  Banská Bystrica
Mapa →

Major---vlajka

Tel: +421 48 414 19 87
E-mail: major@major.sk

M.A.J.O.R. Agency, s.r.o.
IČO: 31 620 647
DIČ: 2020455712
IČ DPH: SK2020455712
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a. s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK83 0900 0000 0050 3102 9706
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č.2389/S

M.A.J.O.R. Agency SK s.r.o.
IČO: 36 047 481
DIČ: 2021567438
IČ DPH: SK2021567438
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a. s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK32 0900 0000 0050 6072 2809
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka 7013/S

MAJOR Fine s.r.o.
IČO: 36 645 371
DIČ: 2022120693
IČ DPH: Neplatca DPH
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK75 0900 0000 0050 7568 2539
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka 11251/S

       

    Vaše meno (povinné)

    Váš email (povinné)

    Predmet

    Vaša správa