You are here:

Súkromná Bezpečnostná Služba – Security Services

Bezpečnostné služby od roku 1994

Profesionalita, lojalita, dôvera

Takmer každý deň sa dozvedáme o nových krádežiach, násilí a udalostiach, ktoré ohrozujú životy a spôsobujú finančné škody. Väčšina z nich ma spoločné príčiny: nízku úroveň bezpečnosti, nárast extrémizmu, pomalé reakcie na incidenty a slabá prevencia.

Poskytujeme bezpečnostné služby pre malé a veľké spoločnosti od roku 1994.

V segmente bezpečnostných služieb patríme na Slovensku medzi najspoľahlivejších dodávateľov. Zvyšujeme úroveň ochrany majetku našich klientov, minimalizujeme potenciálne straty škody. Našimi klientmi sú Business & Shopping centrá, terminály pre autobusovú a vlakovú dopravu, organizácie štátnej a verejnej správy, výrobné podniky, sklady, nemocnice a  polikliniky, hotely, penzióny a rekreačné zariadenia.

Od konkurencie nás odlišuje 100% dodržiavanie slovenskej legislatívy, odborné znalosti a vysoko profesionálne služby.

PORTFÓLIO BEZPEČNOSTNÝCH SLUŽIEB M.A.J.O.R. Agency, s.r.o.

Strážna služba, fyzická ochrana objektov

Fyzickou ochranou zvyšujeme pocit bezpečia pre zamestnancov a návštevníkov našich zákazníkov. Predchádzame a znižujeme riziko vzniku krádeží, vandalizmu, alebo neoprávneného vstupu do objektov. Disponujeme kvalifikovaným personálom, modernou technikou a osvedčenými pracovnými postupmi.

BEZPEČNOSTNÉ PORADENSTVO

Pred začatím poskytovania služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, spracovávame odporúčania s analýzou posúdenia prípadných bezpečnostných rizík a pripravíme návrh optimálnych bezpečnostných riešení. Zabezpečíme aj spracovanie interných bezpečnostných postupov a smerníc, ako plán ochrany objektu a smernice pre výkon strážnej služby v objekte.

BEZPEČNOSTNÉ AUDITY

Pred začatím poskytovania služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, zhodnotíme a skontrolujeme zabezpečenia majetku vašej spoločnosti. Zohľadníme vnútorné a vonkajšie riziká, identifikujeme slabiny a navrhneme opatrenia na ich odstránenie. Audit zahŕňa analýzu fyzickej ochrany, prístupových systémov, bezpečnostných protokolov a vzdelávania zamestnancov.

BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMY

Ponúkame komplexné služby od návrhu technických riešení, cez inštaláciu až po prevádzku bezpečnostných systémov. Spolupracujeme s poprednými dodávateľmi technológií a IT riešenia prispôsobíme Vašim individuálnym potrebám a požiadavkám.

USPORIADATEĽSKÁ SLUŽBA

Zabezpečíme profesionálne organizovanie, plánovanie a koordináciu všetkých aspektov jednorázovej akcie/ jednorázového podujatia. Postaráme sa nielen o spokojnosť účastníkov a úspech podujatia, ale aj o dodržanie legislatívnych predpisov, bezpečnostných opatrení a riziko nepredvídateľných situácií znížime na minimum.

VISITOR & PARKING CARD

Parkovacie a karty pre vstup návštevníkov do objektu vyrobíme pre vás na mieru. Budú efektívne regulovať a urýchlovať prístup osôb a vozidiel do objektu. sledovať pohyb návštevníkov a vozidiel v objekte, poskytnú efektívnu kontrolu nad parkovaním vozidiel v stráženom areáli.

VISITOR & PARKING CARD

Parkovacie karty a karty pre vstup návštevníkov do objektu vyrobíme pre vás na mieru. Budú efektívne regulovať prístup osôb a vozidiel do objektu, sledovať pohyb návštevníkov a vozidiel v objekte. Poskytnú efektívnu kontrolu nad parkovaním vozidiel v stráženom areáli.

sbs Banská Bystrica – výhody pre klientov

Bezpečnostné služby od M.A.J.O.R. Agency, s.r.o., výrazne eliminujú riziko vzniku krádeží a neoprávneného vstupu do chráneného objektu alebo priestoru. Prinášajú aj vyššiu bezpečnosť vo vnútri a okolo objektu, čo prináša Vašim zamestnancom a návštevníkom väčší pocit istoty.

Naša bezpečnostná služba je schopná rýchlo – promptne reagovať na prípadne vzniknuté havárie, incidenty alebo nežiaduce situácie. Za každých okolností a v každej situácii sa postaráme, aby činnosťou našich zamestnancov prišlo k  minimálnemu poškodeniu alebo odcudzeniu majetku, prípadne ohrozenia životov ľudí.  Dôsledná kontrola vstupu a výstupu vozidiel a osôb z a do stráženého objektu, s detailným monitoringom a evidenciou, Vám zaručí bezpečnosť podniku na vysokej  profesionálnej úrovni.

Najväčšia výhoda našich služieb je prevencia

Vďaka adekvátnej prevencii a spracovanému plánu ochrany objektu a bezpečnosti, budeme predchádzať vzniku  mimoriadnych udalostí a konfliktov, ktoré môžu ohroziť nielen majetok a bezpečnosť osôb, ale predovšetkým podstatu Vášho podnikania – Vášho biznisu.

Emblém bezpečnostnej služby M.A.J.O.R. Agency s.r.o.
logo Slovenská komora súkromnej spoločnosti

PREČO BEZPEČNOSTNÉ SLUŽBY M.A.J.O.R. Agency, s.r.o.

Na trhu od roku 1994

Nehráme sa na profesionálov, sme profesionálna SBS firma. Máme takmer 30 ročné poznatky a skúsenosti z rôznych prípadov a situácií v oblasti súkromnej bezpečnosti. Tam, kde konkurencia predvída, my sa spoliehame na naše skúsenosti a odbornosť. To je naša istota.

Spoľahlivosť

Nerobíme kompromisy a keď sa opýtate našich súčasných klientov, potvrdia Vám, že pri ochrane majetku a bezpečnostných službách zabezpečujeme služby spoľahlivo, na vysokej profesionálnej úrovni, v požadovanej a najmä dlhodobo udržateľnej kvalite.

Vždy ideme s dobou

Aj vďaka tomu, že držíme krok s najmodernejšími technológiami a zavedenými pracovnými postupmi, sme jedna z najstabilnejších spoločností (v stabilite personálu a kontraktov) v oblasti súkromnej bezpečnosti na Slovensku.

Na mieru vášmu biznisu

Individuálne potreby a požiadavky našich doterajších klientov, nás naučili porozumieť Vašim konkrétnym cieľom, požiadavkám a očakávaniam, s pokorou a maximálnym rešpektom.

Legislatíva a štandardy

Naši klienti dôverne poznajú spoločnosť M.A.J.O.R. Agency, s.r.o., ako spoločnosť s vysokou mierou rešpektovania, dodržiavania a uplatňovania platných zákonných noriem a legislatívy. Disponujeme potrebnými licenciami a certifikátmi. Kvalita nami poskytovaných služieb vyhovuje medzinárodným normám kvality. V dodržiavaní, rešpektovaní a uplatňovaní zákonných noriem sme lídrom v bezpečnostných službách v Slovenskej republike.

Etika, diskrétnosť

Najvyššie štandardy etiky a integrity sú pre nás samozrejmé. Plníme si svoje záväzky, zachovávame dôvernosť, aby sme boli Vašou oporou a spoľahlivým partnerom v každej situácii.

Povedali o nás

Spoľahnite sa na nás, sme M.A.J.O.R. Agency, s.r.o.

Ak sme Vás zaujali, poďme sa nezáväzne porozprávať o prípadnej spolupráci v oblasti súkromnej bezpečnosti vo Vašej spoločnosti. Vopred Vám ĎAKUJEME, za prejavenú dôveru.