major-logo

.

vismajor-logo

sipka

usmev-ako-dar

Myšlienka založenia interného projektu vznikla v našej spoločnosti odvedením od významu slova MAJOR „VISMAJOR“ (……keď zasiahne „Vyššia moc“ k osudom bezbranných detí) vznikla v priebehu roka 2013, s cieľom zameraným výhradne na spoluprácu a pomoc deťom z detských domovov, s úmyslom skvalitniť ich život v detských domovoch, a podporiť myšlienku umiestňovania detí do náhradných rodín na území Slovenskej republiky. Prvý ročník projektu bol vyhlásený naprieč celou spoločnosťou, do projektu sa zapojilo nielen vedenie spoločnosti, ale veľkým prínosom bola aj účasť našich zamestnancov vo všetkých našich prevádzkach a objektoch. Priebeh interného projektu sa skladal celkovo z troch foriem pomoci:

  • Finančná pomoc
  • Zbierka stravných lístkov
  • Venovanie 2% z daní PO a FO

Vedenie spoločnosti sa na základe úspešnosti celého projektu, nakoniec rozhodlo pretransformovať pôvodný zámer projekt do jeho konečnej podoby v roku 2015, ako „Interný projekt pomoci VISMAJOR, podporujeme lepší život detí na Slovensku aj vo svete“.Následne sa spoločnosť M.A.J.O.R. Agency, s.r.o. v marci 2015 stala aj oficiálnym partnerom podporujúcim celosvetovú organizáciu UNICEF, prostredníctvom jej pobočky UNICEF Slovensko. Spoločné úsilie a snaha všetkých zainteresovaných strán, tak vygenerovali úspešnú charitatívnu spoluprácu našej spoločnosti, so spoločnosťami Úsmev ako dar & UNICEF Slovensko. Spoločne sa nám tak podarilo naplniť zmysel existencie peňazí, pretože hodnotu peňazí spoločne meníme na reálnu pomoc a dobro v prospech iných,  pre udržanie zmysluplných základných ľudských hodnôt a priorít, akými sú spokojný úsmev osamelých a nezaopatrených detí. Veď predsastále platí staré dobré „Kto v núdzi dáva, dvakrát dáva“.

usmev-fotka4

Podporte naše úsilie a zapojte sa do niektorej z nasledovných možností pomoci :

UNICEF SLOVENSKO 

Unicef KP

 Poukážte 2% z daní FO/PO

http://www.unicef.sk/2percenta

Úsmev ako dar

usmev-ako-dar

Jednorázová pomoc a podpora

Pošlite zo svojho mobilu správu v tvare : DMS USMEV na číslo 877

Poslaním správy prispejte jednorázovo 2 €.

Pravidelná pomoc 12 mesiacov:

Pošlite zo svojho mobilu správu v tvare : DMS START USMEV na číslo 877

Poslaním správy so slovom START aktivujete pravidelnú mesačnú platbu vo výške 2 €, t.j. celkom 12 mesiacov x 2 € , za rok prispejete celkom 24 €.

ĎAKUJEME 🙂

usmev-fotka-5