security1

  • BEZPEČNOSTNÉ  PORADENSTVO
  • SPRACOVANIE  BEZPEČNOSTNÝCH  AUDITOV A PROJEKTOV OCHRANY MAJETKU
  • NÁVRH RIEŠENÍ, ZABEZPEČENIE INŠTALÁCIE BEZPEČNOSTNÝCH SYSTÉMOV (Bezpečnosť IS, Technická a objektová bezpečnosť, IT riešenia, SW Aplikácie)
  • VÝKON FYZICKEJ STRÁŽNEJ SLUŽBY A OCHRANY OBJEKTOV, VRÁTANE PSOVODOV
  • USPORIADATEĽSKÉ SLUŽBY
  • SLUŽBY V OBLASTI PO (požiarne hliadky, HZS podniku a pod.)
  • VÝROBA VISITOR & PARKING CARD