KAIVAC CLEANING SYSTEMS

ŠTÚDIA NTC SYSTÉMU

Nedávna vedecká štúdia porovnala meraním likvidáciu baktérií v špárach dlaždíc čistiacu účinnosť plochých mopov, s procesom Kaivac No -Touch čistenie. Výsledky ukázali, že NTC systém bol 60 krát účinnejší pri odstraňovaní baktérií zo špár, ako umývanie mopom. Toto je dôkaz o nevhodnosti používania mopov na rizikových pracoviskách ako sú napr. WC, kuchyne, potravinárske prevádzky, nemocnice, a pod.

PROBLÉM: ŠPINA A LIKVIDÁCIA BAKTÉRIÍ

Špinavé a nehygienické toalety (WC) sú vždy terčom sťažností na nedôkladné upratanie v budovách. Sú to veľmi často zdravotne rizikové priestory, ktoré ohrozujú osoby, ktoré sa pohybujú v budovách. Toalety sú hlavným zdrojom ochorení, ktoré spôsobujú mikroorganizmy. Alarmujúce štúdie preukazujú, že nebezpečné biologické nečistoty z toaliet sa prenášajú po celej budove na podrážkach topánok, vzduchotechnikou a pod.. Skutočnosťou je, že pokiaľ nemáte riadne hygienicky čisté toalety, nemôžete mať naozaj zdravé budovy.

Bohužiaľ, tradičné upratovacie nástroje, ako sú mopy, handry a utierky nemôžu odstrániť špinu a ďalšie vnútorné znečistenie v budovách. Štúdie dokazujú, že tieto nástroje sú zdrojom krížovej kontaminácie a redistribúcie ohrozujúcich nečistôt a baktérií. Veľkým zdrojom sú taktiež upratovací pracovníci, ktorí prenášajú všetko na rukách (rukavice), pracovných odevoch a taktiež napríklad na kolesách upratovacích vozíkov a pod..

RIEŠENIE: KAIVAC NO-TOUCH CLEANING SYSTEMS

Vedecky založené NTC systémy sú navrhnuté k odstráneniu maximálneho množstva biologicky znečisťujúcich látok. Kaivac ponúka široký výber množstva bezdotykového čistenia, každý v kombinácii s automatickým dávkovaním čistiacich chemikálií, tlakovým umývaním povrchov a výkonným odsávaním vlhkosti v integrovanom systéme. Zamestnanci, ktorí vykonávajú čistenie s NTC nie sú v priamom kontakte so špinou a ďalším znečistením v budovách. NTC systém čistí lepšie, znižuje náročnosť práce a šetrí náklady na upratovaciu chémiu. Zároveň zvyšuje image a morálku pracovníkov čistenia a hygieny.

kaivac