You are here:

Podporujeme

M.A.J.O.R. Agency, s.r.o.

Na slovenskom trhu od roku 1994

Úsmev ako dar

Myšlienka založenia interného projektu vznikla v našej spoločnosti odvedením od významu slova MAJOR „VISMAJOR“ (……keď zasiahne „Vyššia moc“ k osudom bezbranných detí). Vznikla v priebehu roku 2013 s cieľom zameraným výhradne na spoluprácu a pomoc deťom z detských domovov, s úmyslom skvalitniť ich život v detských domovoch, a podporiť myšlienku umiestňovania detí do náhradných rodín na území Slovenskej republiky. Prvý ročník projektu bol vyhlásený naprieč celou spoločnosťou, do projektu sa zapojilo nielen vedenie spoločnosti, ale veľkým prínosom bola aj účasť našich zamestnancov vo všetkých našich prevádzkach a objektoch. Priebeh interného projektu sa skladal celkovo z troch foriem pomoci:

  • Finančná pomoc
  • Zbierka stravných lístkov
  • Venovanie 2% z daní PO a FO

Spoločné úsilie a snaha všetkých zainteresovaných strán, tak vygenerovali úspešnú charitatívnu spoluprácu našej spoločnosti, so spoločnosťou Úsmev ako dar. Spoločne sa nám tak podarilo naplniť zmysel existencie peňazí, pretože hodnotu peňazí spoločne meníme na reálnu pomoc a dobro v prospech iných, pre udržanie zmysluplných základných ľudských hodnôt a priorít, akými sú spokojný úsmev osamelých a nezaopatrených detí. Veď predsa stále platí staré dobré „Kto v núdzi dáva, dvakrát dáva“.

Podporujeme Úsmev ako dar

Spoločne sa nám tak podarilo naplniť zmysel existencie peňazí, pretože hodnotu peňazí spoločne meníme na reálnu pomoc a dobro v prospech iných,  pre udržanie zmysluplných základných ľudských hodnôt a priorít, akými sú spokojný úsmev osamelých a nezaopatrených detí. Veď predsa stále platí staré dobré „Kto v núdzi dáva, dvakrát dáva“.

Životné jubileum Petra Stašáka

M.A.J.O.R. Agency, s.r.o., ako jeden zo sponzorov koncertu, pri príležitosti významného životného jubilea pána Petra Stašáka, srdečne odporúča CD/DVD z koncertu Peter Stašák 70. . CD/DVD môžete objednávať s originálnym venovaním a podpisom pána Petra Stašáka. Kliknite na obal CD/DVD a objednajte. Želáme Vám dobrú zábavu.

SBS pre firmy a organizácie

V segmente bezpečnostných služieb patríme na Slovensku medzi najspoľahlivejších dodávateľov. Zvyšujeme úroveň ochrany majetku našich klientov, minimalizujeme potenciálne straty a škody.

Pravidelné upratovanie prevádzok

Pomôžeme vám udržiavať hygienicky čisté, zdravé pracovné prostredie, ktoré prispeje k vyššej produktivite, pohodliu a dosiahnutiu maximálne možného hygienického štandardu a komfortu celej spoločnosti.