omo

WEBOVÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM OMO

Poskytuje ONLINE dohľad  nad  pracovnou aktivitou  osôb, vybavených mobilným telefónom s technológiou NFC a internetovým pripojením.

Princíp činnosti:

Informačný systém sa skladá z dvoch častí:
1/ Mobilnej aplikácie, ktorá vykonáva zber údajov z NFC tagov;

2/ Webovej aplikácie, ktorá slúži na správu NFC tagov, dohľad a reportovanie aktivity. Ukladanie údajov prebieha na zabezpečených tzv. CLOUD serveroch;

Využitie systému:

Systém umožňuje sledovať, evidovať a spätne dokladovať prevádzkovateľovi strážnej služby M.A.J.O.R. Agency, s.r.o. a  jeho zákazníkom evidenciu aktivity členov SBS v čase a priestore. Reporty sú dostupné v závislosti na oprávneniach prevádzkovateľa M.A.J.O.R. Agency, s.r.o. a jeho jednotlivých odberateľov.

Kľúčové výhody:

  • Rýchla implementácia;
  • Jednoduchosť ovládania;
  • Zvýšenie efektivity činnosti personálnych zdrojov;
  • Úspora finančných zdrojov;
  • Reporty a export vybraných údajov;
  • Zabezpečené a zálohované histórie údajov;

V prípade záujmu, Vám radi poskytneme viac informácií ohľadom možnosti zavedenia  webového informačného systému „ONLINE MONITORING“ zamestnancov spoločnosti M.A.J.O.R.  Agency, s.r.o. pri výkone strážnej služby, vo Vašej spoločnosti.