O nás

Značka MAJOR pôsobí na slovenskom trhu už 27 rokov, k spokojnosti svojich zákazníkov. Značka Major prevádzkuje na území Slovenskej republiky profesionálne služby prostredníctvom svojich troch spoločností M.A.J.O.R. Agency s.r.o. (1994) – Súkromná bezpečnostná služba, Čistenie, upratovanie, komplexná hygiena a starostlivosť o objekty, vrátane dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie, ďalej spoločnosť poskytuje výkon informátorských a recepčných služieb, prevádzkovanie kotolní, ako aj poskytovanie služieb v oblasti správy registratúry a úschovy registratúrnych záznamov (platca DPH). Dcérske spoločnosti M.A.J.O.R. Agency SK, s.r.o. (2001) – Súkromná bezpečnostná služba (platca DPH) a spoločnosť MAJOR Fine s.r.o. (2006) – Upratovanie, čistenie, komplexná hygiena objektov, poskytovanie informátorských a recepčných služieb (neplatca DPH).

Súkromná bezpečnostná služba M.A.J.O.R. Agency, s.r.o. so sídlom v Banskej Bystrici vznikla zápisom do OR dňa 22.12.1994 a služby ochrany majetku podnikateľských subjektov i verejnoprávnych inštitúcií poskytuje od 01.01.1995. V priebehu celej doby trvania spoločnosti od roku 1995 poskytuje svoje služby i pre zahraničné spoločnosti s celoeurópskym významom. Spoločnosť vznikla a pôsobí bez účasti zahraničného kapitálu a je schopná komplexne riešiť problematiku bezpečnosti (vnútornej i vonkajšej) podľa požiadaviek jednotlivých zákazníkov.

Spoločnosť MAJOR pri svojich aktivitách prísne dodržiava platné právne a zákonné normy platné na území Slovenskej republiky, so zvyklosťami porovnateľnými s vyspelými európskymi krajinami, so zameraním na ochranu osobných i majetkových záujmov svojich zákazníkov. Činnosť spoločností spočíva na sústredenom získavaní a spracovaní informácií, vlastných i externých vysoko kvalifikovaných odborníkov z bezpečnostnej teórie a praxe, ako i najmodernejšie sofistikované technológie. Zaručuje tým pre svoje spoločnosti dlhodobú stabilitu uzatvorených kontraktov a vysoký štandard poskytovaných služieb. Svedčí o tom aj kontrakt, ktorý trvá po dobu 15 ročnej existencie etablovanej nadnárodnej spoločnosti .

Dňa 05.02.2018 bola spoločnosti M.A.J.O.R. Agency, s.r.o. (1994) opakovane udelená a rozšírená KR PZ SR Banská Bystrica licencia č. PS 001204, na základe ktorej poskytuje svoje služby v súlade so Zákonom NR SR č. 473/2005 Z.z. v oblasti súkromnej bezpečnosti.
Dňa 27.11.2020 bola spoločnosti M.A.J.O.R. Agency SK , s.r.o. (2001) opakovane udelená KR PZ SR Banská Bystrica licencia č. PS 001610, na základe ktorej poskytuje svoje služby v súlade so Zákonom NR SR č. 473/2005 Z.z. v oblasti súkromnej bezpečnosti.
Pri výkone variability jednotlivých činností MAJOR úzko spolupracuje s partnerskými organizáciami, za účelom zabezpečiť konečnému zákazníkovi komplexnú dodávku služieb v oblasti poskytovania tzv. Facility Managementu, takpovediac „Z jednej ruky“.
Spoločnosť MAJOR koncom roka 2011 rozšírila portfólio ponúkaných služieb na území Slovenskej republiky, na rozsah komplexného poskytovania služieb v oblasti Facility Managementu. Značka MAJOR a jej spoločnosti poskytujú služby na celom území Slovenskej republiky, s ústredím v Banskej Bystrici a pobočkami v Bratislave a v Prešove.