Licencia na prevádzkovanie strážnej služby

Licencia na prevádzkovanie strážnej služby

Slovenská komora súkromnej bezpečnosti

Certifikát ISO 9001:2015

Hodnotenie dôveryhodnosti

Dôveryhodná firma 2019

DÔVERYHODNÁ FIRMA ELITE

Dôveryhodná firma 2019

 

Dôveryhodná firma GOLD

Dôveryhodná firma

Slovenská asociácia facility managementu

Hodnotenie vysokej dôveryhodnosti