Licencia na prevádzkovanie strážnej služby

Licencia na prevádzkovanie strážnej služby

Slovenská komora súkromnej bezpečnosti

Certifikát ISO 9001:2015

DÔVERYHODNÁ FIRMA ELITE

Dôveryhodná firma GOLD

Dôveryhodná firma

Slovenská asociácia facility managementu