Licencia na prevádzkovanie strážnej služby

Licencia na prevádzkovanie strážnej služby

Slovenská komora súkromnej bezpečnosti

Dôveryhodná firma

 

Hodnotenie vysokej dôveryhodnosti

Hodnotenie vysokej dôveryhodnosti

DÔVERYHODNÁ FIRMA ELITE

Hodnotenie dôveryhodnosti

Dôveryhodná firma 2019

Dôveryhodná firma GOLD

Dôveryhodná firma