Licencia na prevádzkovanie strážnej služby

Licencia na prevádzkovanie strážnej služby

Slovenská komora súkromnej bezpečnosti

Certifikát ISO 9001:2015

Dôveryhodná firma 2019

Dôveryhodná firma 2019

 

DÔVERYHODNÁ FIRMA ELITE

Dôveryhodná firma GOLD

Dôveryhodná firma

Slovenská asociácia facility managementu